We spreken in zinnen die bestaan uit woorden, lettergrepen en letters. Elke letter heeft zijn eigen klank. Woorden bestaan uit verschillende klanken achter elkaar. Kinderen leren de klanken van hun ouders / opvoeders, door na te doen. Door het verkeerd uitspreken van een letter (of combinaties ervan) krijgen woorden een andere betekenis.

Verstaanbaarheidsproblemen kunnen ook bij volwassenen voorkomen. Dit kan komen doordat woorden of zinnen niet goed worden uitgesproken.

Spraakproblemen kunnen voorkomen bij:

 • Vertraagde spraakontwikkeling
 • Stotteren
 • Nasaliteit (te veel of te weinig door de neus spreken)
 • Afwijkende mondgewoonten.
 • Slissen/lispelen
 • Broddelen
 • Schisis
 • Verbale ontwikkelingsdyspraxie
 • Dysarthrie
 • Aangezichtsverlamming
 • spierziekten

Articulatiestoornis

De spraakontwikkeling noem je vertraagd wanneer een jong kind in zijn spraak duidelijk achterblijft bij leeftijdgenootjes. Het kind spreekt (nog) niet of opvallend minder. Hij spreekt in enkele woorden of korte zinnen en zijn omgeving vindt het lastig om het kind te verstaan en te begrijpen. Soms begrijpt het kind niet goed wat er gezegd wordt. Dit kan komen door slechthorendheid of een algehele achterstand. Het kan ook zijn dat er geen duidelijke oorzaak wordt gevonden.

Een kind wat niet begrepen wordt of zich niet goed kan uiten kan problemen krijgen met zijn gedrag. Het gaat zich terugtrekken of kan opstandig of driftig worden.