Wat doet een logopedist?

De logopedist onderzoekt, adviseert, geeft voorlichting en begeleid, familie/ouders en verzorgers van de patiënt/het kind.

Tijdens de eerste afspraak wordt er besproken welke klacht en hulpvraag er aanwezig is. Daarna zal er uitgebreid onderzoek plaats vinden en wordt dit met u besproken. Naar aanleiding van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld. Er wordt nauw samengewerkt met andere disciplines. Er worden adviezen en voorlichting gegeven. Ook worden ouders zoveel mogelijk betrokken bij de behandeling.

Een behandeling duurt een half uur, waarvan de laatste minuten gebruikt worden voor nabespreking, rapportage en verslag.