Wat behandelt een logopedist?

Hieronder volgt een opsomming van de meest voorkomende problemen die een logopedist behandelt:

Spraak:

 • Onduidelijk/onverstaanbaar spreken
 • Het niet goed kunnen uitspreken van klanken
 • Het weglaten of niet goed kunnen maken van bepaalde klanken
 • Nasaliteit (te veel of te weinig door de neus spreken), shisis
 • Stotteren

Mond

 • Afwijkende mondgewoonten
  • Mondademen
  • Verkeerd slikpatroon
  • Duim/vingerzuigen

Slikken

 • Eet- en drinkstoornissen bij jonge kinderen
 • Slikstoornissen bij volwassenen

Taal

 • Taalontwikkelingsstoornissen
  • Niet of nauwelijks spreken
  • Verlate taalaanvang
  • Onvoldoende begrip van de taal
  • Moeite met het maken van zinnen of vertellen van verhalen
 • Taalverlies door een neurologische aandoening
 • broddelen

Stem

 • astma copd
 • heesheid
 • keelklachten
 • verkeerd stemgebruik
 • heesheid bij stemverlies na operatie of ziekte
 • onvoldoende stembeheersing
 • problemen met spreken in het openbaar

Gehoor

 • verminderde klankwaarneming (auditieve verwerkingsproblemen)
 • afwijkende spraak,taal, of stem tgv gehoorstoornissen
 • spraakafzien(liplezen)
 • ondersteunende gebarentaal(NMG)