Stem

De stem is het middel om verstaanbaar te communiceren met anderen. Klankkleur, luidheid, toonhoogte spelen mee in hoe jouw boodschap overkomt. Wat je zegt kan een andere betekenis krijgen door de manier waarop je de woorden uitspreekt.

Stemklachten kunnen ontstaan door intensief of verkeerd stemgebruik. Heesheid een te hoge of te lage stem, een te harde of te zachte stem. De keel kan pijnlijk of branderig zijn. Deze problemen zijn van functionele aard. Iedereen kan keelklachten hebben, maar deze zijn dan van voorbijgaande aard. Als de keelpijn of heesheid aanwezig blijft kan het wijzen op verkeerd stemgebruik. Stembandknobbels en poliepen. Stemband oedeem en stembandverlamming. Dit zijn klachten van organische aard.

Zowel kinderen als volwassenen kunnen stemproblemen hebben. Mensen die veel moeten spreken voor hun beroep, zangers en studenten kunnen stemproblemen ontwikkelen. Ook kinderen die hun stem verkeerd gebruiken of waarbij sprake is van stemmisbruik, zoals schreeuwen, kuchen en schrapen kunnen stemklachten krijgen.

In combinatie met stemproblemen kunnen ademproblemen zich voordoen. Ook hierin kan de logopedist ondersteunen. U moet dan bijvoorbeeld denken aan hyperventilatie, Astma, COPD.