Previous slide
Next slide

Kinderen

Contact informatie

Middenburcht 116,
Vleuten, 3452MT

Vogelvlinderweg 56,
Utrecht, 3544NJ

Telefoon: 06 4202 1600
E-mail: [email protected]
Web: Logopedievleuterweide.nl

Wij streven ernaar om binnen een korte periode de klachten te verhelpen.

Sociale Media

Ook bij oudere kinderen kunnen zich problemen voordoen met de communicatie. Dit kan verschillende oorzaken hebben.

Taalonwikkelingsstoornis:

Goed communiceren is nodig als je contact wilt maken. Taal is onmisbaar om informatie uit te wisselen. Gedachten bijv een idee of plan ontstaan in de hersenen. Je hebt taal nodig om die gedachten naar iemand anders te kunnen overbrengen. Onvoldoende of geen beheersing van de taal beperkt je in de communicatie met anderen. Het kan gaan om woordenschat, het vormen van zinnen, het voeren van gesprekjes, maar ook over het begrijpen van taal

Spraakproblemen:

Onduidelijk of onverstaanbaar spreken.  Dit kan komen doordat klanken niet juist worden uitgesproken of doordat er binnensmonds wordt gesproken. Spraakproblemen kunnen voorkomen bij slissen, een slappe mondmotoriek, nasaliteit, schisis, broddelen, stotteren, een verbale ontwikkelingsdyspraxie

Afwijkende mondgewoonten

Afwijkende mondgewoonten zijn gewoonten of bewegingen die negatief zijn voor de gebitsstand, het spreken, het gehoor en de gezondheid. Habitueel mondademen, afwijkend slikken, kauwen en duim- en vingerzuigen (en spenen) zijn afwijkende mondgewoonten. Verder vallen foutieve lipgewoonten, tonggewoonten en nagelbijten onder afwijkende mondgewoonten.

Ook voor stemproblemen of stotteren kunnen oudere kinderen biji de logopedist terecht.

Scroll naar boven