Taal

Goed communiceren is nodig als je contact wilt maken. Taal is onmisbaar om informatie uit te wisselen. Gedachten bijv een idee of plan ontstaan in de hersenen. Je hebt taal nodig om die gedachten naar iemand anders te kunnen overbrengen. Onvoldoende of geen beheersing van de taal beperkt je in de communicatie met anderen. Taalproblemen kunnen zich voordoen bij zowel kinderen als volwassenen.

Niet of nauwelijks spreken, een verlate taalaanvang, onvoldoende begrip van de taal, moeite met het maken van zinnen of het vertellen van verhalen. Taalbegrip, zinsbouw, woordenschat, grammatica en taalgebruik spelen hierin een rol.

Taalverlies kan ook ontstaan door een neurologische aandoening.

Ook meertaligheid kan een rol spelen, bij het ontstaan van een taalstoornis.