Volwassenen kunnen problemen ondervinden bij de communicatie. Oorzaken kunnen zijn slecht verstaanbaar spreken, stotteren, afwijkende mondgewoonten, slikproblemen of stemproblemen.

Heesheid of moeite met het gebruik van de stem en adem bij spreken of zingen. Als er beroepsmatig veel gesproken wordt en er stemklachten zijn, kan logopedie ondersteuning bieden. Denk hierbij o.a.aan sportinstructeur, docent of telefonist.

Ook kan het zijn dat door een neurologische aandoening de stem en het spreken verstoord zijn. Ook moeilijkheden met slikken horen bij het werkgebied van de logopedist.

Ook volwassenen kunnen afwijkende mondgewoonten hebben. Soms krijgen ze op latere leeftijd nog te maken met orthodontie, OMFT:  oro myofunctionele therapie wordt dan gegeven.