Vertraagde taalontwikkeling bij jonge kinderen

Men spreekt van een vertraagde taalontwikkeling wanneer uw kind in zijn taal duidelijk achterblijft bij leeftijdgenootjes. De taalontwikkeling komt te laat op gang en het kan zijn dat het kind niet of nauwelijks spreekt.  Ook kan het gaan om woordenschat, het vormen van zinnen, het voeren van gesprekjes, maar ook over het begrijpen van taal. Taal wordt steeds meer een instrument om mee te denken, te leren en te communiceren. Een achterblijvende taalontwikkeling heeft dan ook gevolgen voor het leerproces en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Vertraagde spraakontwikkeling bij jonge kinderen

De articulatie wordt steeds beter naarmate de taal zich verder ontwikkelt. Maar sommige kinderen blijven langer dan normaal uitspraakfouten maken. Dit kan de verstaanbaarheid zodanig beïnvloeden dat uw kind zich soms niet duidelijk kan maken. Als u zich zorgen maakt, is het raadzaam om een logopedist te raadplegen.

Stotteren

Veel kleuters hebben normale niet-vloeiendheden, die vanzelf overgaan. Als het stotteren langere tijd aanhoudt en de niet-vloeiendheden met spanning gepaard gaan, is het raadzaam om een logopedist te raadplegen.

Afwijkende mondgewoonten

Openmondgedrag, afwijkend slikken, duimzuigen en speengebruik tot na 2 ½ jaar zijn afwijkende mondgewoonten. Te lang speengebruik en duim- of vingerzuigen hebben gevolgen voor de tongpositie en de stand van het gebit. Als kinderen verkouden zijn, ademen ze door hun mond. Als het open mondgedrag chronisch wordt kan dit terugkerende verkoudheden en oorontstekingen tot gevolg hebben.

Al op jonge leeftijd kunnen kinderen spelenderwijs gestimuleerd worden tot mondsluiting, neusademhaling en een goede tongpositie.